Ved en osteopatisk behandling optages først en anamnese, hvor patienten fortæller om sine problemer. Derved kan osteopaten danne sig et overblik over hvilke strukturer og systemer i kroppen, som er mulige årsager til symptomerne.

Dernæst undersøges kroppen grundigt i bevægeapparatet, organsystemet og det kraniosakrale system. Relvante “låsninger” noteres. Det handler om at finde de strukturer, som forårsager patientens symptomer og dernæst om at forstå hvordan symptomerne indgår i helheden.

Hvis patienten f.eks. har et overordnet “rotations mønster”, hvori lændersmerter “blot” er et symptom i en større helhed, så skal lændesmerterne forstås i denne sammenhæng, og ikke blot behandles som lokale lændesmerter.

Teknikkerne vælges ud fra hvilke strukturer, som har behov for at blive behandlet. Disse kan bestå af ledmobiliseringer, ledmanipulationer, muskelafspænding, cirkulationsforbedrende teknikker, bindvævsteknikker, nervestræk etc.

Første behandling varer 1 time, mens der er sat 40 min af til en alm. efterfølgende behandling.
Behandlingsforløbets varighed er afhængig af problemets karakter og aftales individuelt – men det vil typisk være relevant med min. 2 – 3 behandlinger.